Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat (sprzedawca):

……………

……………

……………

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych: …………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta:……………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………

Data …………………………………………………….

……………………………………………….

 

Podpis

Shopping Cart
Scroll to Top